Naslovna » O nama

O nama

Naši rezultati u brojevima:

600+ studenata prošlo obuku na temu započinjanja sopstvenog biznisa
400+ mladih angažovano u inkubatoru i u firmama-stanarima
100+ novoosnovanih preduzeća članova inkubatora
100+ obuka o inovativnom preduzetništvu

Poslovno tehološki inkubator tehničkih fakulteta Beograd d.o.o. uspostavljen je u partnerstvu četiri tehnička fakulteta Univerziteta u Beogradu (Građevinski, Mašinski, Elektrotehnički i Tehnološko metalurški), opštine Palilula i Inicijative za demokratsku tranziciju, a uspostavljanje je podržano i od strane Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju.

Uspostavljanje inkubatora bazira se na medjunarodnom iskustvu i primerima najbolje prakse sa sledećim ciljevima:

 • Stvaranje instrumenta za podršku mladim, tehnički obrazovanim ljudima da započnu i razviju sopstveni biznis i tako ostvare svoju ekonomsku egzistenciju i ostanu u zemlji
 • Stvaranje uslova za direktnu komercijalizaciju rezultata naučno istraživačkog rada profesora i saradnika fakulteta kroz osnivanje sopstvenih preduzeća
 • Stvaranje novih MSP u oblasti visokih tehnologija

Cilj je obezbediti podšku u ranoj fazi razvoja biznisa pokrivajući deo troškova (iznajmljivanje kancelarijskog i istraživačkog prostora, tehnološke i telekomunikacione infrastrukture), administrativne pomoći (pravna regulativa, kjigovodstvo...) kao i poslovno savetovanje (biznis plan, menadžment, marketing...)

Poslovno-tehnološki inkubator je dobio prostor na drugom spratu u zgradi Tehničkih fakulteta u Beogradu, Ruzveltova 1A.

U prvoj fazi rada Poslovno-tehnološkog inkubatora tehničkih fakulteta Beograd i nakon opsežne pripreme koja je prethodila početku rada, iskristalisala su se tri pravca aktivnosti neophodnih za ostvarenje postavljenih ciljeva.

  Predinkubaciona

  faza

 • Priprema mladih, studenata završnih godina i diplomiranih na tehničkim fakultetima, za započinjanje sopstvenog biznisa, kako kroz edukaciju i trening programe, tako i kroz permanentni konsalting i mentoring program.
  [ Klub studenata ] [ Trening ] [ Prijava za trening ] [ Poslovno savetovanje ]
 • Razvoj inovacija kroz završne faze istraživačkih procesa u razvoju i komercijalizaciji novih proizvoda i usluga, tehnologija i prototipova u procesu tranfera znanja i tehnologija sa fakulteta.
  [ Projekti ]

  Inkubaciona

  faza

 • Pomoć malim novoosnovanim inovativnim preduzećima - članovima Poslovno-tehnološkog inkubatora, da u početnim fazama svoga razvoja prebrode teškoće i da uz usluge inkubatora (ekonomske, pravne, knjigovodstvene...) i stalnu obuku, konsalting i mentoring uspešno razviju svoj biznis.
  [ Klub preduzeća ] [ Javni poziv ] [ Poslovni prostor ] [ Poslovno savetovanje ]