Naslovna » O nama » Na osnovu: Inostranih iskustava i primera najbolje prakse

Na osnovu: Inostranih iskustava i primera najbolje prakse

Zahvaljujući OEBS-u i Vladi Izraela, projektni tim je, radeći sa medjunarodnim ekspertom , Dr Shmuel Yerushalmi, imao priliku da upozna model Izraela, kao jedan od najuspešnijih programa u svetu za podršku tehnološkim inkubatorima. Istovremeno, kroz nemerljivo znanje i iskustvo konsultanta analizirani su potencijali i prepreke u procesu uspostavljanja biznis inkubatora u Beogradu. Dr Yerushalmi je posebno naglasio potrebu blagovremenog prelaska ovog projekta iz početne univerzitetske inicijative u program od opšteg, šireg društvenog interesa sa stvarnim ulaganjem i brigom gradskih i državnih vlasti, u cilju stvaranja uslova za rešavanje jednog državnog problema kakav je odliv mozgova.

Dr Yerushalmi je održao i tri izuzetno zapažena predavanja od čega dva za studente završnih godina, a treće na worksphopu 22.06 2006.godine u Skupštini Grada Beograda, na, kojem su prisutni predstavnici državnih i gradskim institucija, stučna javnost i mediji mogli videti uspešan Izraelski model u uspostavljanju i radu tehnoloških inkubatora sa izuzetno jakom i organizovanom podrškom države u uspostavljanju i prvim godinama rada inkubatora i sa izuzetnim efektima ovog programa na tehnološki razvoj Izraela.