Naslovna » O nama » Biznis inkubatori u svetu

Biznis inkubatori u svetu

Inkubatori se smatraju posebno privlačnim u zemljama u tranziciji, pošto pomažu pri smanjivanju barijera za poslovanje, udruživanjem know-how i smanjivanjem fiksnih troškova.

Poslovni I tehnoški inkbuatori postaju važan instrument za razvoj (prvenstveno regionalni razvoj) 90tih godina u Evropskoj Uniji. Danas postoji preko 900 različitih modela biznis i tehnoloških inkubatora u Evropskoj Uniji, a u zemljama u tranziciji oko 250, a posebno je razvijena Poljska sa 56 inkubatora

Prvi biznis inkubatora Evropi uspostavljeni su početkom 80tih u Engleskoj i Nemačkoj.

Slučaj Berlina je posebno zanimljiv, zato što je prvi inkubator u Nemačkoj uspostavljen novembra 1983. godine, pod nazivom Berlinski centar za inovacije i nova preduzeća. Ova inicijativa potekla je sa Tehničkog univerziteta u Berlinu i zasnovana je na iskustvu iz oblasti transfera tehnologije sa ciljem da se promoviše saradnja između malih i srednjih preduzeća i univerziteta.

Danas u Nemačkoj ima preko 300 različitih modela biznis inkubatora.