Naslovna » Klub preduzeća » 011LAB d.o.o.

011LAB d.o.o.

011LAB je kompanija posvećena razvoju inovativnih proizvoda i sistema u oblasti visokih tehnologija. Specijalizovani ekspertski tim nudi usluge:

  • vođenja projekata u bilo kojoj fazi ili aspektu klijentovog projekta, uključujući sistemsku analizu, definisanje zahteva, planiranje, dizajn, implementaciju, testiranje, verifikaciju, proizvodnju, instalaciju i održavanje; 011 LAB se angažuje kao konsultant, posrednik, izvršilac projekta, ili vrši monitoring projekta;

  • razvoja novih proizvoda i rešenja u oblasti: elektro-optičkih sistema, dizajna hardvera i softvera, elektronskih i ugrađenih proizvoda i sistema, razvoja algoritama za obradu signala i slike, razvoja sistema za obradu slike i video sadržaja.

Cilj kompanije je da izgradi poslovnu mrežu, kao dugoročni partner od poverenja, i da svojim klijentima pruži pouzdane usluge, proizvode i sisteme, koji će im obezbediti komparativnu prednost na njihovim tržištima. Fokus kompanije je na tehnološki zahtevnim tržišnim nišama, koje imaju potencijal za veliki rast.

011Lab.com