Naslovna » Klub preduzeća » AquaCrystal

AquaCrystal

 AQUA CRYSTAL je naučno-proizvodni centar koji se bavi naučnoistraživačkom i proizvodnom delatnošću sa ciljem da se najnovija dostignuća što pre primene u proizvodnji za dobobit šire društvene zajednice. Istraživanje i razvoj realizujemo u Beogradu dok je prototipska proizvodnja smeštena u Popovićima kod Kraljeva. Svi naši proizvodi su patentirani i plod su sopstvenog razvoja.

AQUA CRYSTAL okuplja grupu u svetu afirmisanih naučnih radnika i stručnjaka raznih specijalnosti sposobnih za rešavanje složenih problema u tehnologijama eksploatacije i tretmana voda. Naš tim je razvio nekoliko uređaja za proizvodnju i doziranje dezinfekcionih sredstava na bazi aktivnog hlora (hipohlorita), hidroksi radikala i generatora jona plemenitih metala. Jedinjenja hlora nemaju alternativu jer se ni sa jednim drugim jedinjenjima ne može postići rezidua, odnosno efekat duže sterilnosti vode. Sva ostala sredstva (ozonizacija, dezinfekcija vodonik peroksidom, ultrazvuk, zračenje, tretman visokofrekfentnim poljem) predstavljaju pomoćna sredstva za dezinfekciju vode. Zbog svih opasnosti pri manipulaciji gasnim hlorom, EU je zabranila korišćenje uređaja za gasovito hlorisanje i transport hlora (drumski i železnički) na teritoriji Unije od 1998. godine. S obzirom na ovu činjenicu, naš tim je konstruisao i proizveo jeftine autonomne uređaje koji in situ proizvode dezinfekciona sredstva (aktivan hlor, hidroksiradikale, jone plemenitih metala koji su pH neutralani. Primenom naših rešenja problei skladištenja (opasnost za stanovništvo od izlaska hlora u atmosferu) i transporta su potpuno otklonjeni. Treba posebno istaći i ekonomski moment kad se došlo do podataka koji su dobijeni tehnoekonomskom analizom koja pokazuje da su ovi proizvodi i u početnoj investiciji i u eksploataciji najjeftinija i najbezbednija tehnologija dezinfekcije pijaće vode u odnosu na sve do sada poznate tehnologije.

Uređaji se mogu primeniti od malih seoskih vodovoda, privatnih bazena za kupanje, malih pogona i fabrika koje koriste vodu u svom proizvodnom procesu pa sve do velikih gradskih vodovoda i javnih bazena za kupanje. Uređaji se mogu primeniti u:

* procesu tretmana otpadnih voda,
* dezinfekciju pogona i opreme u prehrambenoj industriji,
* u procesu beljenja u tekstilnoj industriji,
* pamučnoj,
* kožarskoj industriji i dr.

PROIZVODIMO I MONTIRAMO sledeće uređaje za tretman vode:

* Generatore za proizvodnju HIPOHLORITA (aktivnog hlora)

* Genreatore jona

* Generatore hidroksil radikala

* Uredjaje za UV sterilizaciju, filtraciju, drferizaciju i demanganizaciju

* Uređaje za uklanjanje amonijaka,nitrata, nitrita i arsena

* Uređaje za omekšavanje, dekarbonizaciju i demineralizaciju

* Uređaje za ultrafiltraciju, nanofiltraciju, reversnu osmozu i dezinfekciju

* Opremu za doziranje: dozir pumpe, impulsne vodomere

* Analizatore rezidualnog hlora

* Amperometrijske kontrolere za merenje rezidualnog hlora

* Automatsku kontrolu procesa