Naslovna » Klub preduzeća » AQOS Technologies

AQOS Technologies

AQOS Technologies je kompanija za dizajn, istraživanje i proizvodnju automobila. AQOS Technologies je osnovan da bi formalizovao višegodišnje istraživanje u oblasti dizajna, sa temeljnim znanjem o tradiciji i filozofiji konstrukcije automobila. Proizvod je višegodišnjeg rada grupe stručnjaka iz različitih oblasti: dizajna, inženjerstva, tehnologije, arhitekture.

AQOS program predstavlja iskorak u pravcu originalnosti dizajna. Program se bazira na konceptualnim rešenjima već postojećih klasa automobila, kao i na formiranju novih klasa kao odgovor na  tržišne tendencije.AQOS Technologies pristupa dizajnu kao sredstvu za artikulaciju mehaničkih,  tehnoloških, aerodinamičkih, ergonomskih, filiozofskih i ekonomskih aspekata konstrukcije automobila.

Osnovna poslovna preokupacija kompanije je projektovanje i proizvodnja AQOS gradskog elektro automobila, ali paralelni poslovni pravac je  istraživanje svih aspekata automobilske industrije i dizajniranje (proizvodnja) maloserijskih visokopeformantnih sportskih automobila. AQOS Technologies je poligon za realizaciju sofisticiranih rešenja koja će stvoriti jak i autentičan AQOS brend (robnu marku).

AQOS je automobilski manifest nove poslovne filozofije.