Naslovna » Klub preduzeća » Aurum IT Solutions

Aurum IT Solutions

Aurum IT Solutions je IT kompanija koja se bavi razvojem softvera i obukama. Aurum trenutno ima dva proizvoda: CBS (Complete Business Solution) i TCM (Total Cost Management). CBS omogućava kompanijama svih veličina da prate prodaju, projekte i troškove tokom celog životnog ciklusa prodaje i projekta. CBS je savršen miks CRM i ERP aplikacije, koji na jednostavan način omogućava svim zaposlenima da brže i lakše obavljaju svoju delatnost.

CBS je modularan, cloud orjentisan, web based softver koji se može koristiti na bilo kom uređaju, sa bilo koje lokacije TCM je rešenje koje omogućava praćenje troškova telefonije. On objedinjuje skupljanje CDR zapisa sa telefonskih centrala, uz mogućnost izveštavanja/pregleda, i uvoza troškova mobilne telefonije. Na ovaj način daje kompletnu sliku o troškovima telefonije za svakog zaposlenog, grupu zaposlenih ili celo preduzeće uz mogućnost pravljenja scenarija promene operatera ili promene paketa kod operatera.