Naslovna » Klub preduzeća » Avantech electronics d.o.o.

Avantech electronics d.o.o.

Avantech electronics d.o.o. se bavi projektovanjem, razvojem i proizvodnjom automatskih sistema različitih namena. Svojim inovativnim pristupom i primenom najmodernijih tehnologija Avantech electronics d.o.o. planira da sebe pozicionira prevashodno kao lidera na tržištu elektronskih sistema za kontrolu redova u šalter salama i čekaonicama (Queue Management Systems). Proizvodnja ovakvih sistema zahteva integraciju kvalitetnih softverskih rešenja sa posebno projektovanim i dizajniranim hardverom čime se dobija tehnološki spoj koji maksimalno kvaliteno zadovoljava potrebe korisnika.

Kako je naše dugoročno opredeljenje projektovanje, proizvodnja i instaliranje Queue Management System-a, sigurni smo da u potpunosti možemo ispuniti sve uobičajene, ali i specifične zahteve vezane za proces rada u šalter salama i čekaonicama. Pored Queue Management System-a, Avantech electronics d.o.o. se bavi i razvojem i proizvodnjom drugih automatskim sistemima kao što su univerzalno merni akvizacioni uređaji, GPRS terminali, sistemi za automatsku stenografiju, info kiosci i dr.

Podvlačimo našu spremnost da u svakom trenutku pružimo sve potrebne dodatne informacije, kao i da Vam detaljno prezentiramo mogućnosti naših sistema. Iskustvo nas uči da se u razgovoru stručnih ekipa uvek iznađe najoptimalnije rešenje, kako sa tehničkog, tako i sa finansijskog aspekta.

  

www.avantech-qms.com