Naslovna » Klub preduzeća » BioEko Tehnologije d.o.o.

BioEko Tehnologije d.o.o.

BioEko Tehnologije d.o.o . je preduzeće koja teži da tehnološki integriše hemijsko inženjerstvo, farmaceutsko i biohemijsko nženjerstvo i radeći na razvoju i primeni biotehnologija u procesnoj industriji.

Osnivači, zajedno sa saradnicima, čine multidisciplinaran tim, sastavljen od hemijskih inženjera, tehnologa, agronoma, lekara, veterinara, farmaceuta, ekonomista i pravnika. Preduzeće, u okviru svojih aktivnosti, permanentno angažuje studente doktorskih studija Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, kao i drugih tehničkih fakulteta. Osnovne delatnosti preduzeća su:

  • Razvoj novog proizvoda - preparata za prevenciju i lečenje anemije u veterini na bazi organskog gvožđa - Preduzeće raspolaže sa know-how, na nivou baznog inženjeringa, za proizvodnju ovog preparata. U okviru takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju 2006. godine, ovaj projekat je dobio drugu po rangu ocenu za tehno-ekonomsku dimenziju. Tehnološko rešenje je patentirano
  • Konsalting i inženjering u oblasti primene sistema sa biološki aktivnim supstancama sa ciljem zaštite životne sredine (saniranje bio-otpada u poljoprivredi i biološko prečišćavanje industrijskih otpadnih voda)