Naslovna » Klub preduzeća » Elektrosakupljač

Elektrosakupljač

Preduzeće ELEKTROSAKUPLJAČ doo Beograd osnovano je 2010. godine sa ciljem prikupljanja, a kasnije i reciklaže električnog i elektrosnkog otpada od stanovništva i privrede, razvojem sistema neposrednog preuzimanja otpada.

Preduzeće poseduje integralnu dozvolu za prikupljanje i transport električnog i elektronskog otpada izdatu od strane Ministarstva za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje.

Stupanjem na snagu Zakona o upravljanju otpadom i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine 2009. godine („Službeni glasnik RS“ 36/09) stvorena je zakonska obaveza da se otpadom odgovorno i održivo upravlja, da se vrši njegovo razdvajanje i da se što veća količina materijala ponovo vrati u upotrebu. Na tragu ovih tendencija preduzeće ELEKTROSAKUPLJAČ doo je svoju energiju usmerilo ka eletričnom i elektronskom otpadu, uspostavljajući saradnju sa građanima, lokalnim samoupravama, školama, ustanovama socijalne zaštite, javnim i javno-komunalnim preduzećima ali i sa servisima, prodavnicama bele tehnike i kompjuterske opreme i drugim privrednim sujektima. Kako je električni i elektronski otpad kategorisan kao opasan, nije dozvoljeno stare računare, štampače, sijalice, belu tehniku, male kućne aparate i drugu sličnu opremu odlagati zajedno sa komunalnim otpadom. Najlakši i najbrži način da se besplatno oslobodite starih uređaja je da kontaktirate preduzeće ELEKTROSAKUPLJAČ doo i da dogovorite vreme preuzimanja otpada. Naši zaposleni će iz vaših radnih prostorija izneti otpad i transportovati ga u reciklažni centar.

Preduzeće ELEKTROSAKUPLJAČ doo je registrovano za trgovinu na veliko otpacima i ostacima, pa smo u mogućnosti da samostalno ili u saradnji sa drugim preduzećima koja se bave ovom delatnošću preuzmemo i drugi otpad (nameštaj, papir i drugi neopasan otpad).