Eon+

Eon plus d.o.o. (Eon+) je novoosnovana mikro kompanija koja kreira kompjuterske sisteme i nudi rešenja za zaštitu životne sredine. Slogan easy environment oslikava viziju kompanije da unapredi zaštitu životne sredine pomoću kompjuterskih ekspertskih sistema, koje nudi na tržištu.

Eon+ razvija softversku aplikaciju za procenu uticaja na životnu sredinu. Naš cilj je stvaranje visoko funkcionalne i jednostavne za upotrebu internet aplikacije koja će olakšati i ubrzati rad eksperata za zaštitu životne sredine, proces će učiniti objektivnijim, sistematičnijim i lakšim za kontrolu i na kraju generisati kvalitetne izveštaje u skladu sa zakonskom regulativom. Projekat razvoja sofverera za prcenu uticaja na životnu sredinu je finansiran od Fonda za inovacionu delatnost Srbije kroz program Ranog razvoja (sponzorstvo Evropske unije i Svetske Banke). Nakon pozicioniranja na tržištu sa softverom, Eon+ će nastaviti da razvija i integriše aplikacije za: postupke prečišćavanja i smanjenja zagađenja, optimizaciju materijalnih tokova u proizvodnji, redukciju otpada i sl.

http://www.eon-plus.com/

office@eon-plus.com