Naslovna » Klub preduzeća » Idvorsky Electric

Idvorsky Electric

Idvorski Električni traktor je start ap kompanija koja razvija vrlo efikasno, ekološko rešenje sa multifunkcionalnim primenama u poljoprivredi, za upotrebu u ekološki osetljivim okruženju, kao što su nacionalni parkovi i zelena gradska jezgra. Srpski tim mladih, stručnih preduzetnika i inženjera na čelu sa doktorom nauka iz oblasti pogonskih elektrosistema, okupio se oko ideje projektovanja i izgradnje prototipa čistog, veoma raznovrsnog električnog traktora. Rešavanjem problema u poljoprivrednom/energetskom sektoru na lokalnom nivou, oni su u pohodu za pronalaženje globalnih rešenja i elektrifikacije poljoprivrednih vozila.

http://idvorsky-electric.com/

http://bitf.rs/cms/item/news/sr.html?view=news&articleId=559