Naslovna » Klub preduzeća » Intercer d.o.o. Beograd

Intercer d.o.o. Beograd

Intercer d.o.o. Beograd je preduzeće formirano u Polsovno-tehnološkom inkubatroru tehničkih fakulteta u cilju transfera znanja i komercijalizacije naučnih i razvojnih istraživanja sprovedenih tokom prethodnih godina u oblasti keramičkih, biokeramičkih i sorpcionih materijala, tehnologijama njihove sinteze i primene.

Kao jedan od rezultata koji je u fazi transfera je metoda regeneracije korišćenih transformatorskih ulja na novom domaćem sorbentu, pri čemu svi dosadašnji rezultati dobijeni na laboratorijskom, poluindustrijskom i industrijskom nivou pokazuju visok kvalitet regenerisanog ulja. Značaj ovih rezultata se ogleda ne samo u komercijalnom smislu i kvalitetu, već i u pogledu očuvanja kvaliteta životne sredine.