Naslovna » Klub preduzeća » Mainflux

Mainflux

Mainflux je razvio Mainflux- open source iOT platformu koja ima više funkcija. Reč je o cloud platformikoja predstavlja sponu između korisničkih aplikacija i aktuatora i mikrokontrolera koji se postavljaju nauređaje ili fizičko okruženje. Funkcija platforme je čuvanje podataka koji dolaze od “pametnihpredmeta”, njihova obrada i komunikacija sa aplikacijama, kao i za kreiranje novih Internet of Thingsaplikacija, koje se oslanjanju na mogućnost komunikacije sa povezanim “pametnim predmetima”.

website