Naslovna » Klub preduzeća » mBrainTrain

mBrainTrain

 

Kompanija mBrainTrain d.o.o je osnovana sa ciljem da prenese znanja osnivača stečena tokom istraživanja u medicinsku industriju. Osnovni ciljevi su razvoj softvera i hardvera koji bi unapredili nivo medicinske usluge i kvaliteta života. Inicijalni fokus je na integrisanju pametnih mobilnih telefona i drugih mobilnih tehnologija sa telesnim senzorima u svrhu primena u sistemima za kućnu negu i nadgledanje. Glavni kvalitet firme je u iskustvu i stručnosti osnivača (mećunarodno priznatih individua, koji sarađuju sa visokostručnim internacionalnim naučnim institucijama) i njihovoj dugoročnoj međusobnoj saradnji.

mBrainTrain d.o.o  je dobitnik nagrade i finansijske  podške za sprovođenje projekta "Smarting", Fonda za inovacionu delatnost republike Srbije 2012.godine.

Cilj projekta  je da razvije, proizvede i testira malu seriju mobilnih uređaja za kućnu upotrebu za neuralnu opovratnu spregu (Neurofeedback) .Ovakvo  rešenje još uvek ne postoji na međunarodnom tržištu. Mlada firma mBrainTrain namerava da proizvede operativni prototip u okviru ovog "Smarting" projekta.

Dugoročni ciljevi firme uključuju proširenje primene "Smarting" sistema, u smislu poboljšanja hardverskih i softverskih komponenata.

http://www.mbraintrain.com/

Vesti:

mBrainTrain nagrađen na Regionalnom samitu preduzetnika jugoistočne Evrope 

mBrainTrain među pobednicima Startup Sauna događaja u Beogradu!

mBrainTrain među pobednicima Best of the Fest takmičenja 

Brainiacs tim pobednik takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji za 2013. godinu

mBrainTrain među pobednicima Startup Sauna događaja u Beogradu