Naslovna » Klub preduzeća » Navitas Labs d.o.o.

Navitas Labs d.o.o.

Navitas Labs DOO je start-up kompanija osnovana 2015. godine sa idejom da razvija visokotehnološke proizvode i usluge iz domena industrijske elektroenergetike i automatike. Putem jasno definisanih ciljeva, misije i vizije i uz upotrebu savremenih poslovnih modela organizacije i ponašanja, Navitas Labs DOO stremi da razvija svoj poslovni potencijal u skladu sa najnovijim naučnim i tehnološkim saznanjima kao i tržišnim potrebama i tendencijama. Želja osnivača je da ostvare održivu kompaniju koja bi svojim korisnicima i klijentima uvek pružala novu vrednost a zaposlenim i saradnicima omogućavala šansu da ožive svoje inovativne ideje uz marljivi rad.


Navitas Labs DOO trenutno razvija „Merno akvizicioni sistem za praćenje rada, dijagnostiku i predikciju stanja elektromotornih pogona", skraćeno EMP-DAQ-CPP, do potpunog brendiranja i stavljanje u funkciju konačnog proizvoda sa pratećim uslugama i plasmanom na tržište domaćih i stranih korisnika. EMP-DAQ-CPP bi prevashodno pronašao široku primenu u vidu stručnog „alata" na poslovima ostvarivanja veće energetske i ekonomske efikasnosti nad industrijskim i drugim postrojenjima zavisnih od napajanja električnom energijom. Specijano po čemu bi EMP-DAQ-CPP bio prepoznat jesu inovativni algoritmi na dijagnostifikovanju elektro-mehaničkih pojava u cilju boljeg korektivnog, preventivnog i prediktivnog održavanja elektromotornih pogona i njihovog poboljšanja u industrijskim, proizvodnim i drugim postrojenjima čije je funkcionisanje zasnovano na pretvaranju električne energije u neki vid mehaničkog rada.

www.navitas.rs/sr/