Naslovna » Klub preduzeća » Pirograms

Pirograms

Pirograms je osnovao tim ljudi koji se 15 godina intenzivno bavi istrživanjima iz oblasti optičke pirometrije. Tim je ostvario više od 400 pirometarskih jedinica i pirometarskih sistema koji rade u gotovo svim ve ć im industrijskim postrojenjima u Srbiji govore sami za sebe. Inovativni i naucni pristup specificnim metrološkim problemima su postali zaštitni znak firme koja se svojom fleksibilnošcu vrlo brzo plasirala na tržište parirajuci stranim gigantima u oblasti optičke pirometrije. Pirograms predstavlja spoj iskustva i svežeg inovativnog duha - neiscrpni izvor u trci za osvajanje novih tehnologija.

Firma nudi uobičajnu paletu optičkih pirometara u oblasti temperatura od -40 do 2000 o C, ali i pirometre sa specifičnim karakteristikama, visoke tačnosti i stabilnosti- primarne i sekundarne etalone u oblasti optičke pirometrije.

Izuzetan prodor u mernim tehnologijama predstavljaju pirometarski sistemi koje je tim projektovao u okviru inovacionih projekata Ministarstva nauke i tehnologije:

  1. "Pirometarski sistem za merenje i kontrolu temperature zagrejanih tela sa kompenzacijom uticaja pozadinskog zračenja"- nezamenjiv sistem u tunelskim, gasnim pećima, valjaonicama itd., veliki broj ovakvih sistema prodat je i instaliran u US Steel-u.
  2. "Pirometarski sistem za merenje i kontrolu raspodele temperature plamena u ložištima termoelektrana sa softverom za vizueleizaciju"- jedinstven proizvod koji omogućava određivanje položaja plamena, raspodelu temperature i polođaj tremalne žiže u ložištima. Već nekoliko ovakvih sistema radi u termoelektranama a uskoro postaje standard u srpskim termoelektranama.

Pirogram se bavi metrološkim izazovima, a rešenja pretvara u prozvode visoke tehnologije prepoznatljive na tržištu. Za nas nema nesavladivih prepreka.