Naslovna » Klub preduzeća » TeleSkin d.o.o.

TeleSkin d.o.o.

TeleSkin d.o.o je osnovan 2007. godine u Beogradu sa osnovnim ciljem da razvija, proizvodi i prodaje aparate i uređaje (hardversko-softverska rešenja) za biofizičku dijagnostiku kože, a u prvom redu za ranu dijagnostiku karcinoma kože i melanoma.

TeleSkin se odlučio da radi ranu dijagnostiku melanoma, jer je melanom najzloćudniji karcinom ljudske populacije i ima najveći rast incidence oboljevanja, tokom zadnjih 50 godina. Kod žena, u periodu od 25-29 godina, melanom je bolest sa najvećom smrtnošću od svih karcinoma, a u periodu od 30-34 godine, melanom je na drugom mestu. Rano dijagnostikovan melanom daje šansu z a preživljavanje već u od 95%, a kasno dijagnostikovan ne daje šanse za preživljavanje. Od malignih bolesti sa najvećom incidencom i smrtnošću jedino je kod melanoma moguća rana dijagnostika.

TeleSkin planira da projekt uje i uspostavi teledermoskopsku mrežu Srbije za ranu dijagnostiku melanoma i karcinoma kože i da obuči medecinsko osoblje u domovima zdravnja i kliničkim centrima za ovu oblast.

TeleSkin-ov tim je sastavljen od iskusnih stručnjaka različitih profila, kao i od mladih ljudi (doktoranata) sa različitih fakulteta zaduženih po odgovarajućim oblastima. Menadžer kompanije je stručnjak koji je završio Harvard Business School, USA sa iskustvom i radom u oblasti zdravstava i biomedicinskog inženjerstva u SAD i Evropi. Rukovodilac bio medicinskog sektora u kompaniji je lekar koji ima višegodišnje iskustvo u ranoj dijagnostici melanoma i karcinoma kože sa preko 15.000 slučajeva i član je međunarodnog medicinskog odbora za dermoskopiju, dok je rukovodilac biomedicinskog inženjerstva redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu sa međunarodnom reputacijom.

TeleSkin-ov moto je „niko ne treba da umre od melanoma", jer ako se melanom detektuje u ranom stadijumu on je izlečiv.

http://www.teleskin.org/

Vesti:

TeleSkin pobednik Next Step Challenge! 

TeleSkin među top 50 svetskih high tech kompanija u okviru "Dragon's Den Pitching Competition"

TeleSkin dobitnik Microsoft Health Users Group 2013 Innovation Awards za SkinScan!

Sava Marinković Ernst & Young inovativni preduzetnik godine

Demonstracija sistema TeleSkin za ranu dijagnostiku melanoma kože

Sava Marinković predstavlja Srbiju u Briselu

Sava Marinković dobio je nagradu Misije OEBS-a u Srbiji za ličnost godine