Naslovna » Klub preduzeća » Teodesk d.o.o.

Teodesk d.o.o.

Teodesk je software namenjen za planiranje poslova i projekata, izbor najadekvatnijih ljudi za buduće poslove i projekte, kolaboraciju i vođenje projekata i komunikaciju sa klijentima. Jedinstveno rešenje koje ceo projektni tok je zaokružilo u jednu celinu. Teodesk pomaže korisnicima da optimizuju svoj rad i time doprinesu većem zadovoljstvu zaposlenih i klijenata.

http://www.teodesk.com/