Naslovna » Klub preduzeća » Trade Tech d.o.o.

Trade Tech d.o.o.

Trade Tech doo Beograd je preduzeće osnovano u cilju stvaranja i razvoja novih inovativnih proizvoda, usluga i procesa u oblasti visokih tehnologija:

  • Pružanje usluga razvoja aplikativnog softvera inostranim kompanijama;
  • Specijalizovani razvoj aplikacija za berzansko poslovanje;
  • Razvoj alata i tehnologija za testiranje aplikacija;
  • Pružanje usluga biznis analize u berzanskom poslovanju.