Naslovna » Klub preduzeća » Web Lab d.o.o.

Web Lab d.o.o.

WEB LAB D.O.O. je kompanija koja se bavi izradom Internet prezentacija, Internet prodavnica i sveobuhvatnog korporativnog identiteta na Internetu po zahtevu klijenta.

Kako je Internet tržište koje je u Srbiji tek u povoju, vizija WEB LAB-a se zasniva na usposavljanju standarda u projektovanju i realizaciji Internet rešenja za svako lice koje želi da se predstavi na Internetu ili da svoje poslovanje delimično ili u potpunosti postavi na Internet.

 U skladu sa vizijom, aktivnosti ove kompanije su orijentisane na implementaciji poslovnih rešenja na Internetu i edukaciji svojih klijenata o prednostima koje donosi Internet u poslovanju jedne firme i same trgovine putem Interneta.

WEB LAB pored spomenutih aktivnosti, brine i o edukaciji mladih kadrova iz oblasti Informacionih tehnologija, pružajući praksu u trajanju od 3 meseca. Polaznici pohađaju kurs iz web dizajna kako bi stekli ili utvrdili ranije stečeno znanje i rade na realnim projektima uz superviziju mentora. Cilj prakse je da mladi kadrovi, pre završetka studiranja, steknu praktično iskustvo u izradi Internet prezentacija i da svo svoje stečeno znanje, primene u praksi.

Aktivnosti firme WEB LAB su takođe usmerene i na izradu inovativnih rešenja, čime uvećava svoj "know how", a samim tim i kvalitet svojih usluga. Kvalitetan deo svog poslovnog vremena se izdvaja kako bi se osmislili i realizovali inovativni projekti, koji daju novu vrednost u poslovanju ove firme.

Osim srpskog tržišta, WEB LAB uspešno posluje i sa inostranim poslovnim partnerima iz zemalja kao što su Švajcarska, Norveška, Rusija, SAD i Slovenija.

 Više informacija www.weblab.rs