Naslovna » Vesti

19. 09. 2018

Grad Beograd raspisao konkurs za dodeljivanje do milion dinara po startap timu

Poslovno-tehnološki inkubator i naučno-tehnološkipark pozivaju sve startap timove da se prijave na Javni konkurs za dodelusredstava za podršku razvoja inovativne delatnosti I samozapošljavanjanezaposlenih lica, koji je raspisao Grad Beograd. Ovim programom dodeljuje se do1.000.000,00 dinara po startap timu za razvoj inovacije u NTP Beograd.

Uslovi zaprijavljivanje, koje treba da ispuni lice koje podnosi prijavu, su:

da jenezaposleno lice;

da imastečeno visoko obrazovanje;

da imainovativnu poslovnu ideju;

da je državljaninRS;

da nijeosuđivano.

Višeinformacija o Konkursu i o prijavi se nalazi na sledećem linku:http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1752759-javni-konkurs-za-dodelu-sredstava-za-podrsku-razvoja-inovativnih-delatnosti-i-samozaposljavanja-nezaposlenih-lica/.