Naslovna » Usluge » Trening

Trening

Prvi trening program na tehničkim fakultetima u Beogradu na temu Kako da započnem sopstveni biznis, održan je od strane Poslovno tehnološkog inkubatora, uz podršku OEBSa od 4. do 8. decembra 2006.godine. Prisutne je pozdravio dekan Gradjevinskog fakulteta, Prof. dr Djordje Vuksanović.

Trening je pohadjalo 26 polaznika - potencijalnih preduzetnika - studenti završnih godina i diplomci Elektrotehničkog, Mašinskog, Gradjevinskog i Tehnološko-metalurškog fakulteta. Nakon treninga saradnici inkubatora nastavili su da pomažu polaznicima kroz izradu prvih studentskih biznis planova. Rezultat treninga bila je i registracija prvog preduzeća od strane saradnika sa tehnološkog fakulteta.

Od prvog treninga više od 500 studenata i diplomaca tehničkih fakulteta je pohađalo ovaj bazični trening.

Tokom 2008. i 2009. godine organizovali smo specijalizovane jednodnevne treninge, uz podršku Grada Beograda - Gradske uprave - Sekretarijata za privredu, u saradnji sa Regionalnim centrom za razvoj MSP Beograd, na temu Marketinga, Poslovne komunikacije, Menadžmenta, Prodaje i Timskog rada, i Zaštite intelektualne svojine.

Pogledajte naredne termine treninga i prijavite se!